Communicatie

Ga naar de csg Bogerman app

csg Bogerman app

Vanaf schooljaar 2020-2021 vormt de app* het centrale communicatiekanaal tussen ouders en de school. In de app:

  • Bekijkt u al het nieuws van de school;
  • Ontvangt u acties, zoals formulieren, enquêtes en afspraakplanners die u kunt invullen;
  • Kunt u via berichten gemakkelijk vragen stellen aan de school en de mentor, en krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas of jaarlaag van uw kind(eren);
  • Bekijkt u de jaarkalender;
  • Kunt u ziekmeldingen doorgeven of verlof aanvragen

    *Ouders zonder smartphone ontvangen automatisch mails van de berichten, mededelingen en formulieren.

Ouder(spreek)avonden

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende geplande momenten waarop ouders en school contact hebben. U wordt hiervoor uitgenodigd. Het gaat om ouderavonden waarbij ouders gezamenlijk worden geïnformeerd over schoolse aangelegenheden. Daarnaast zijn er ouderspreekavonden – voorheen ‘tienminutengesprekken’ – waarbij u samen met uw kind kunt spreken met de mentor en andere docenten van uw kind.

Informatieverschaffing aan ouders

De school heeft een wettelijke plicht om over de vorderingen van leerlingen te rapporteren aan de ouders, voogden of verzorgers, dan wel aan de leerlingen zelf indien zij meerderjarig zijn

Bij de informatieverschaffing aan ouders is het van belang om na te gaan wie het ouderlijk gezag heeft, omdat de aard van de informatie die de school mag verstrekken afhankelijk is van de vraag of de ouder al dan niet het ouderlijk gezag heeft. De informatieverstrekking tussen school en ouders verloopt meestal probleemloos. Echter hierbij kunnen problemen ontstaan, wanneer de ouders gescheiden zijn en de communicatie tussen de ex-partners is verstoord.

In het Protocol informatieverschaffing aan ouders wordt uiteengezet hoe de school handelt wanneer het gaat om de informatieverschaffing aan ouders. 

→ Protocol informatieverschaffing aan ouders