Communicatie

Ga naar de csg Bogerman app

csg Bogerman app

Vanaf schooljaar 2020-2021 vormt de app* het centrale communicatiekanaal tussen ouders en de school. In de app:

 • Bekijkt u al het nieuws van de school;
 • Ontvangt u acties, zoals formulieren, enquêtes en afspraakplanners die u kunt invullen;
 • Kunt u via berichten gemakkelijk vragen stellen aan de school en de mentor, en krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas of jaarlaag van uw kind(eren);
 • Bekijkt u de jaarkalender;
 • Kunt u ziekmeldingen doorgeven of verlof aanvragen

  *Ouders zonder smartphone ontvangen automatisch mails van de berichten, mededelingen en formulieren.
Informatie
Veelgestelde vragen en tips leerlingen
Informatie
Veelgestelde vragen en tips ouders

Ouder(spreek)avonden

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende geplande momenten waarop ouders en school contact hebben. U wordt hiervoor uitgenodigd. Het gaat om ouderavonden waarbij ouders gezamenlijk worden geïnformeerd over schoolse aangelegenheden. Daarnaast zijn er ouderspreekavonden – voorheen ‘tienminutengesprekken’ – waarbij u samen met uw kind kunt spreken met de mentor en andere docenten van uw kind.

Communicatie gescheiden ouders

Soms is het (bijvoorbeeld na een scheiding) nodig dat beide ouders informatie ontvangen over de leervorderingen van hun kind. Door het bestand 'Aanvraag tweede ouderaccount' wat is bijgevoegd uit te printen, in te vullen en te ondertekenen, kan het verzoek worden ingediend bij de afdelingsleider voor inzage in Magister. De procedure is dan alsvolgt:

 1. Een verzoek om informatieverstrekking wordt schriftelijk ingediend bij de school. De verzoeker dient aan te tonen dat hij/zij ouder is van het kind.
 2. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van het verzoek en kan binnen twee weken gemotiveerd aangeven of het verzoek in strijd is met het belang van het kind.
 3. De rector c.q. directeur neemt binnen vier weken een besluit op het verzoek en maakt daarbij een zelfstandige afweging.
 4. De informatie van het besluit wordt schriftelijk verstrekt en heeft alleen betrekking op leervorderingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
 5. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de verstrekte informatie.

Uitgebreide informatie leest u in het bestand 'Communicatie gescheiden ouders'.

Meer vragen? Neem dan contact op met de school.