Kwaliteit

Binnen de afdelingen wordt de kwaliteit van de lessen beoordeeld door de afdelingsleider of collega-docenten. Zo vinden op regelmatige basis onderlinge lesbezoeken plaats. Op de website van de Inspectie van het Onderwijs via de link https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl (zoekterm csg Bogerman) kunt u meer informatie lezen over de kwaliteit van ons onderwijs.

Scholen op de kaart

Wij nemen deel aan ‘Scholen op de kaart’, een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen in het voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. ‘Scholen op de kaart’ is bedoeld om verantwoording af te leggen over de onderwijskwaliteit. De informatie, afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de scholen zelf, wordt in ‘Scholen op de kaart’ weergegeven. Meer informatie vindt u op www.scholenopdekaart.nl    

Met ‘Scholen op de kaart’ bieden scholen inzicht in hun resultaten op basis van twintig indicatoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de doorstroom van leerlingen van de brugklas tot het examenjaar, de examenresultaten, het zorgplan, resultaten van tevredenheidsonderzoeken en de schoolkosten.

Doorstroomtabel

Op de website van ‘Scholen op de kaart’ is de doorstroomtabel te vinden. Daarin vindt u informatie over de percentages onderbouw- en bovenbouwleerlingen van csg Bogerman die zijn overgegaan. Het betreft het gemiddelde over de afgelopen drie jaar. In de tabel worden die gegevens vergeleken met de inspectienorm. De doorstroomtabel geeft ook aan in hoeverre leerlingen in het voorgezet onderwijs les krijgen op het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd.

Voortijdig schoolverlaters (VSV)

We willen voorkomen dat leerlingen onze school verlaten zonder diploma. Daar steken we dan ook veel energie in. Uit cijfers van de onderwijsinspectie blijkt dat csg Bogerman al meerdere jaren minder dan 0,25% voortijdig schoolverlaters heeft. Dat betekent dat minder dan 1 op de 400 leerlingen onze school zonder diploma verlaat. Het gemiddelde in de regio Zuid-West Fryslân ligt bij de laagste van Nederland. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv